Statsråd 15. januar 2010

I statsråd 15. januar 2010 ble lov nr. 1 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover, lov nr. 2 om endringar i domstolloven mv. (sidegjeremål for dommarar m.m.) og lov nr. 3 om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    15. januar 2010    👤Knut Davidsen   

I statsråd 15. januar 2010 ble lov nr. 1 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover, lov nr. 2 om endringar i domstolloven mv. (sidegjeremål for dommarar m.m.) og lov nr. 3 om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  •   Lov nr. 1 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover. Loven trer i kraft 1. februar 2010. Les forarbeidene fra forrige Storting her, og den nye proposisjonen her.
     
  • Lov nr. 2 om endringar i domstolloven mv. (sidegjeremål for dommarar m.m.). Loven del I og III trer i kraft 1. mars 2010. Loven del II trer i kraft straks. Les forarbeidene fra forrige Storting her og den nye proposisjonen her.
     
  • Lov nr. 3 om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted). Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene fra forrige Storting her og den nye proposisjonen her.