Statsråd 15. juni 2012

I statsråd 15. juni 2012 ble Stortingets vedtak 21. mai 2012 om endringer i Grunnloven § 2, § 4, § 12, § 16, § 21, § 22 og § 27 kunngjort, og lov nr. 32 om endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden) ble sanksjonert. Les statsrådslisten her.
 

Lovtidend    15. juni 2012    👤Knut Davidsen   

I statsråd 15. juni 2012 ble Stortingets vedtak 21. mai 2012 om endringer i Grunnloven § 2, § 4, § 12, § 16, § 21, § 22 og § 27 kunngjort, og lov nr. 32 om endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden) ble sanksjonert. Les statsrådslisten her.
 

  • Endringene i Grunnloven § 2, § 4, § 12, § 16, § 21, § 22 og § 27 gjelder det såkalte «kirkeforliket, se Lovdatas nyhet.
     
  • Lov nr. 32 om endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden) gjennomfører endringer i kapittel 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon. Endringene gjelder fordeling av foreldrepengeperioden mellom mor og far og innebærer at det innføres en mødrekvote av samme varighet som fedrekvoten (tolv uker). Dermed får mor og far rett til en like stor del av perioden etter fødsel. Den resterende del av perioden bestemmer foreldrene selv hvordan de vil fordele. Loven trer i kraft 1. juli 2013. Les forarbeidene her.