Statsråd 15. mai 2009

I statsråd 15. mai 2009 ble lov nr. 28 om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon sanksjonert.

Lovtidend    18. mai 2009    👤Knut Davidsen

I statsråd 15. mai 2009 ble lov nr. 28 om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon sanksjonert.

  • Lov nr. 28 om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon gjennomfører konvensjonen om klaseammunisjon, vedtatt i Dublin 30. mai 2008. Enkelte deler av konvensjonen gjør det nødvendig å endre norsk rett, dette gjelder konkret regler om straff for personer som bryter konvensjonens bestemmelser. Konvensjonen forbyr bruk, utvikling, produksjon, erverv, lagring, oppbevaring og overføring av klaseammunisjon, og rammer også oppfordring og annen medvirkning til andres overtredelse av konvensjonens forbud. Den nye loven samler de bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre konvensjonen framfor å spre gjennomføringsbestemmelsene i annet eksisterende lovverk. Les forarbeidene her.