Statsråd 16. november 2012

I statsråd 16. november 2012 ble lov nr. 69 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tariffoppgjøret 2012 sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    16. november 2012    👤Dag T Hoelseth

I statsråd 16. november 2012 ble lov nr. 69 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tariffoppgjøret 2012 sanksjonert. Les statsrådslisten her.

I lov nr. 69 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tariffoppgjøret 2012 blir det bestemt at arbeidstvisten skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. Det blir samtidig forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidskamp for å løse tvisten.