Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 17. februar 2017

I statsråd 17. februar 2017 ble ny forbrukerklagelov sanksjonert og det ble fastsatt forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.


Lovtidend    17. februar 2017    👤Knut Davidsen   

Lov 17. februar 2017 nr. 7 om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) er for en stor del en videreføring av bestemmelsene i gjeldende forbrukertvistlov, og følger også opp enkelte forslag fra NOU 2010: Nemndsbehandling av forbrukertvister. Loven skal fylle kravene i EU-direktivet om utenrettslig tvisteløsning. I dag kan Forbrukertvistutvalget behandle saker etter angrerettloven, håndverkertjenesteloven og saker som gjelder forbrukerkjøp, som videreføres. Forbrukerklageutvalget kan i tillegg treffe bindende avgjørelser i andre saker hvor Forbrukerrådet har meklet uten å komme til minnelig løsning, og saken anses prinsipiell. Loven erstatter lov 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister. Les forarbeidene her.

Forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger  i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal bidra til å heve kvaliteten og at det er god kompetanse på riktig nivå og sted og til riktig tid i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Les statsrådslisten her.