Statsråd 17. juni 2011

I statsråd 17. juni 2011 ble endringer i kringkastingsloven og medieeierskapsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    17. juni 2011    👤Dag T Hoelseth   

I statsråd 17. juni 2011 ble endringer i kringkastingsloven og medieeierskapsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 17 om endringar i kringkastingsloven og medieeierskapsloven har blant annet til hensikt å lovfeste en mer uavhengig rolle for Medietilsynet på kringkastingsfeltet samt å opprette en egen nemnd for klager på Medietilsynets vedtak hjemlet i kringkastingsloven. Loven trer i kraft 1. juli 2011, jf. kgl.res. 17. juni 2011 nr. 598. Les forarbeidene her.