Statsråd 17. september 2010

I statsråd 17. september ble lov nr. 57 om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte) sanksjonert. Endringen i naturoppsynsloven § 2 trer i kraft straks, endringene i viltloven § 26 og naturmangfoldloven § 17 trer i kraft 1. oktober 2010.

Lovtidend    17. september 2010    👤Knut Davidsen   

I statsråd 17. september ble lov nr. 57 om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte) sanksjonert. Endringen i naturoppsynsloven § 2 trer i kraft straks, endringene i viltloven § 26 og naturmangfoldloven § 17 trer i kraft 1. oktober 2010.

Les forarbeidene til endringsloven her.