Statsråd 20. desember 2002

I statsråd 20. desember 2002 ble det sanksjonert 25 lover, alle endringslover. Blant lovene som endres er folketrygdloven, skatteloven, barneloven, merverdiavgiftsloven, rettsgebyrloven, passloven, politiloven, straffeloven m.m. Les endringslovene her. Statsrådslisten kan du lese her.

Lovtidend    20. desember 2002    👤Knut Davidsen