Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 22. november 2013

I statsråd 22. november 2013 ble det fastsatt forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon og endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

Lovtidend    22. november 2013    👤Knut Davidsen   

Forskrift 22. november 2013 nr. 1334 om kvalitet og sikkerhet for humane organer har som formål å sikre et vern av menneskers helse ved å stille krav til kvalitets- og sikkerhetsstandarder for slike organer beregnet for transplantasjon. Forskriften gjelder ikke for organer som benyttes i forskning. Forskriften endrer forskrift 7. mars 2008 nr. 222 og trer i kraft 1. januar 2014.

Forskrift 22. november 2013 nr. 1333 om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester endrer bl.a. kravene til konsensjonæren om selvstendig redaksjonelt innhold og en egen profil, utvidede regler om sponsoridentifisering, regler for lokalkringkasting og flere endringer i sanksjonskapittelet.  

Les statsrådslisten her.