Statsråd 23. mars 2012

I statsråd 23. mars 2012 ble lov nr. 13 om endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    23. mars 2012    👤Knut Davidsen

I statsråd 23. mars 2012 ble lov nr. 13 om endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 13 om endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid) gir departementet hjemmel til å gi forskrift om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid (kalt VTA). Krav om politiattest vil omfatte stillinger der ansatte ved utøvelsen av sitt arbeid kan komme i et tillits- eller ansvarsforhold hvor overgrep eller negativ påvirkning overfor utviklingshemmede kan finne sted. Formålet er å gi denne gruppen en særlig beskyttelse. Politiattesten vil utformes i samsvar med kravet til politiattest etter politiregisterloven § 39 første ledd. Lovednringen trer i kraft 1. mai 2012. Les forarbeidene her.