Statsråd 25. februar 2011

I statsråd 25. februar 2011 ble lov nr. 6 om endringer i vegtrafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort) sanksjonert. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    25. februar 2011    👤Knut Davidsen   

I statsråd 25. februar 2011 ble lov nr. 6 om endringer i vegtrafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort) sanksjonert. Se statsrådslisten her.

Endringene i vegtrafikkloven § 24 gjennomfører Norges forpliktelser etter direktiv 2006/126/EF om førerkort, benevnt tredje førerkortdirektivet. Endringen innebærer blant annet presisering av skillet mellom førerett og førerkort, innføring av administrativ gyldighet for førerkort og krav til førerprøvesensorer. Den livsvarige føreretten fjernes, da det i praksis gjøres unntak fra dette i alle klasser i dag. Implementeringsfristen for tredje førerkortdirektiv var 19. januar 2011, endringene trer derfor i kraft straks. Les forarbeidene til loven her.