Statsråd 25. januar 2013

I statsråd 25. januar 2013 ble det fastsatt forskrift om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner.

Les statsrådslisten her.

Lovtidend    25. januar 2013    👤Knut Davidsen

I statsråd 25. januar 2013 ble det fastsatt forskrift om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner.

Les statsrådslisten her.

Forskrift 25. januar 2013 nr. 58 om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner gir i  § 10 Utenriksdepartementet myndighet til å gi nærmere bestemmelser til gjennomføring og utfylling av gebyrtariffen og fastsette endringer i vedlegget til denne. Les vedlegget til forskriften her. Forskriften opphever forskrift 9. mars 2001 nr. 371.