Statsråd 25. mars 2011

I statsråd 25. mars 2011 ble lov nr. 7 om endringer i lov om Innovasjon Norge og lov nr. 8 om endringar i mineralloven (inndriving av tvangsmulkt og lovbrotsgebyr) sanksjonert.

Lovtidend    25. mars 2011    👤Knut Davidsen   

I statsråd 25. mars 2011 ble lov nr. 7 om endringer i lov om Innovasjon Norge og lov nr. 8 om endringar i mineralloven (inndriving av tvangsmulkt og lovbrotsgebyr) sanksjonert.

I lov nr. 7 om endringer i lov om Innovasjon Norge endrer i lovens § 15 tjenestetiden for styremedlemmer i Innovasjon Norges hovedstyre fra fire til to år, og ny distriktsrettet garantiordning tydeliggjøres i § 6, § 8 og § 9. Loven trer i kraft 1. juli 2011. Les forarbeidene her.
 

Med lov nr. 8 om endringar i mineralloven (inndriving av tvangsmulkt og lovbrotsgebyr) vert lovens § 66 og § 67 endra, slik at Statens innkrevingssentral (SI) får heimel til å foreta tvungen innkrevjing av tvangsmulkt og lovbrotsgebyr. Les forarbeida her.