Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 27. januar 2017

I statsråd 27. januar 2017 ble endringer i politiloven om midlertidig bevæpning sanksjonert.

Lovtidend    27. januar 2017    👤Knut Davidsen

Lov 27. januar 2017 nr. 3 om endringer i politiloven (midlertidig bevæpning) innebærer en tydeligere forankring av bestemmelsen om midlertidig bevæpning i våpeninstruks for politiet i politiloven § 29. Det blir satt rammer for hvilke situasjoner som kan begrunne midlertidig bevæpning. Permanent bevæpning av politiet kan bare besluttes dersom dette er hjemlet i lov. Gjeldende prinsipp om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet blir ikke endret. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.