Statsråd 27. mars 2009

I statsråd 27. mars 2009 ble lov nr. 16 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    27. mars 2009    👤Knut Davidsen   

I statsråd 27. mars 2009 ble lov nr. 16 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 16 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon) innfører en kommisjon som skal vurdere sakkyndiges rapporter som legges til grunn for vedtak. Dette gjelder rapporter som legges frem for barneverntjenesten, for fylkesnemndene og for domstolene. Les forarbeidene her.