Statsråd 30. november 2012

I statsråd 30. november 2012 ble lov nr. 70 om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    30. november 2012    👤Knut Davidsen

I statsråd 30. november 2012 ble lov nr. 70 om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 70 om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

gir Kongen i statsråd lovhjemmel til å gjøre den frivillige registreringsordningen for regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser obligatorisk. Registreringen skal skje i det samme registeret som for stortingsrepresentantene. Les forarbeidene til loven her