Statsråd 5. mai 2006

I statsråd 5. mai 2006 ble det sanksjonert 2 endringslover: Lov nr. 12 om endring i vernepliktsloven og lov nr. 13 om endringer i vegtrafikkloven og jernbaneloven. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse av de gjenværende paragrafene i COTIF-loven (2004).

Lovtidend    5. mai 2006    👤Dag T Hoelseth   

  • Lov 5. mai 2006 nr. 12 om endring i lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (innhenting av nødvendige opplysninger om kvinner). Endringen trer i kraft 1. juli 2006. Les forarbeidene her.
  • Lov 5. mai 2006 nr. 13 om endringer i vegtrafikkloven og jernbaneloven m.m. (avholdsplikt og promillegrense mv.). Del III, endringer i jernbaneloven, trer i kraft 1. juli 2006. Samtidig oppheves deler av lov 16. juli 1936 nr. 2 om pliktmessig avhold for personer i visse stillinger fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel: § 1 bokstav b, § 3, § 4, § 7 tredje ledd og henvisninger til § 1 bokstav b ellers i loven. Les forarbeidene her.
  • Det ble også fastsatt ikrafttredelse av § 1 - § 7 og § 9 i lov 10. desember 2004 nr. 82 om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven) fra 1. juli 2006.