Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 7. februar 2014

I statsråd 7. februar 2014 ble lov 14. juni 2013 nr. 42 om endringer i forvaltningsloven satt i kraft og det ble fastsatt endring i forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften).

Lovtidend    7. februar 2014    👤Knut Davidsen

Lov 14. juni 2013 nr. 42 om endringer i forvaltningsloven tar sikte på å styrke forvaltningens adgang til å kommunisere elektronisk gjennom å oppheve dagens krav om først å måtte innhente et samtykke fra den enkelte mottaker. I stedet vil forvaltningen som hovedregel ha lov til å kommunisere elektronisk.  Privatpersoner kan reservere seg mot elektronisk kommunikasjon og i stedet motta tradisjonell post fra forvaltningen. Lovendringene trer i kraft straks. Les den ajourførte versjonen av forvaltningsloven her.

Med hjemmel i blant annet forvaltningsloven § 15 a ble det fastsatt endring i forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften). Endringene innebærer i hovedsak regulering av to forhold, oppfølging av forvaltningslovens hovedregel om digital kommunikasjon fra forvaltningen, og regulering av register over digital kontaktinformasjon og reservasjon. Hele forskriften med endringer er kunngjort, se forskriften her.

Les statsrådslisten her.