Statsråd 7. september 2012

I statsråd 7. september 2012 ble lov om endringer i studentsamskipnadsloven sanksjonert.

Lovtidend    7. september 2012    👤Knut Davidsen   

I statsråd 7. september 2012 ble lov om endringer i studentsamskipnadsloven sanksjonert.

  • Lov nr. 65 om endringer i studentsamskipnadsloven har som formål å sikre en betryggende styring og kontroll med studentsamskipnadenes virksomhet og sikre en robust og likeverdig studentvelferd i hele landet. Blant annet blir begrepet studentboligstiftelse definert i loven og det innføres en mulighet for at studentsamskipnadene kan tilby tjenester til andre enn studenter. Det innføres revisjonsplikt etter revisorloven for studentsamskipnader, varslingsplikt og at det skal være åpenhet om styrets arbeid. Videre avklares studentsamskipnadenes forhold til annet lovverk. Loven trer i kraft 1. januar 2013. Les forarbeidene her.