Statsråd 8. november 2013

I statsråd 8. november 2013 ble det fastsatt forskrift om sanksjoner mot Taliban. Forskriften erstatter deler av forskrift om sanksjoner mot Usama Bin-Laden, Al-Qaida og Taliban.

Lovtidend    8. november 2013    👤Knut Davidsen

(Foto: NTB scanpix)

Forskrift 8. november 2013 nr. 1294 om sanksjoner mot Taliban er vedtatt for å følge opp FNs Sikkerhetsråds bindende vedtak om forbud som retter seg mot personer og enheter som er tilknyttet Taliban. Forskrift 22. desember 1999 nr. 1374 om sanksjoner mot Usama Bin-Laden, Al-Qaida og Taliban er endret ved Utenriksdepartementets vedtak (forskrift 30. oktober 2013 nr. 1291), som endrer tittelen til forskrift om sanksjoner mot Al-Qaida og innfører nye §§ 1 til 9 og endrer tidligere § 3 til ny § 10. Begge forskriftene er hjemlet i lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd.

Fastsettelsen av to forskrifter er begrunnet i FNs Sikkerhetsråds beslutning om å dele sanksjonsregimet. Enkelte av Talibans medlemmer i Afghanistan har tatt avstand fra Al-Qaidas terrorstrategi og er blitt delaktige i myndighetenes forsoningsprosess. De medlemmene av Taliban som fortsatt utgjør en trussel mot freden, stabiliteten og sikkerheten i Afghanistan er listeført i medhold av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1988 fra 2011.

Les statsrådslisten her.