Statsråd 9. januar 2009

I statsråd 9. januar 2009 ble fire lover sanksjonert, ny markedsføringslov, endringer i utlendingsloven og personopplysningsloven og endringer i forvaltningslovgivningen.

Lovtidend    9. januar 2009    👤Knut Davidsen

I statsråd 9. januar 2009 ble fire lover sanksjonert, ny markedsføringslov, endringer i utlendingsloven og personopplysningsloven og endringer i forvaltningslovgivningen.

De sanksjonerte lovene er:

  • Lov nr. 1 om endringar i utlendingslovgivinga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.). Les forarbeidene her.
  • Lov nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven). Loven trer i kraft 1. juni 2009. Les forarbeidene her.
  • Lov nr. 3 om endringer i personopplysningsloven mv. (forskriftshjemmel, overtredelsesgebyr og innkreving av tvangsmulkt). Les forarbeidene her.
  • Lov nr. 4 om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen). Les forarbeidene her.