Statsråd 9. juni 2006.

I statsråd 9. juni 2006 ble lov nr. 17 om endringer i friskoleloven og fagskoleloven sanksjonert. Loven trer i kraft straks.

Lovtidend    9. juni 2006    👤Dag T Hoelseth   

Loven har sin bakgrunn i regjeringens ønske om å stoppe veksten i privatskoler og prioritere midlene i den offentlige skolen. Det vil senere legges frem forslag til lov som skal bygge på hovedprinsippene i den tidligere privatskoleloven. Endringene i friskoleloven og fagskoleloven utgjør trinn 1 i den planlagte reformen. Loven opphever midlertidig adgangen til å godkjenne nye friskoler og sier også at godkjente skoler som ikke var i drift 13. desember 2005, ikke får drive virksomhet etter friskoleloven.

Les forarbeidene til loven her.