Statsråd 9. november 2012

I statsråd 9. november 2012 ble forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap fastsatt. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    9. november 2012    👤Knut Davidsen

I statsråd 9. november 2012 ble forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap fastsatt. Les statsrådslisten her.

Forskrift 9. november 2012 nr. 1045 om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap skal gjøre det lettere for helsepersonell å samarbeide om pasientbehandling. Helsepersonellet får nå mulighet til å lage felles journalsystemer når det er nødvendig for å administrere eller yte helsehjelp. Formålet med forskriften er å bidra til mer effektiv og bedre pasientbehandling. Dette er et viktig virkemiddel ved innføring av samhandlingsreformen.  Pasientene vil få bedre oppfølging når de ulike aktørene har riktig og lik informasjon. Forskriften er viktig for å videreutvikle samarbeidet mellom blant annet kommuner, mellom kommuner og private og mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten.