Statsrådet 20. september 2013

I statsrådet 20. september 2013 vart lov 17. desember 2010 nr. 85 om endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova, del II om straffegjennomføringslova nytt kapittel 1a, sett i kraft straks.

Lovtidend    20. september 2013    👤Knut Davidsen

I statsrådet 20. september 2013 vart lov 17. desember 2010 nr. 85 om endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova, del II om straffegjennomføringslova nytt kapittel 1a, sett i kraft straks. Det vart óg fastsett forskrift om behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen og forskrift om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften). Les statsrådslista her.