Statsråd 10. oktober 2003

I statsråd 10. oktober ble det fremmet tre odelstingsproposisjoner. Videre ble det fastsatt tre forskrifter, om sanksjoner mot visse grupper og militser som opererer i Den demokratiske republikken Kongo, om endring i forskrift om grunnlinjene for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge og om endring i forskrift om forsøksordning med rettsmekling. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    14. oktober 2003    👤Gudrun W Amble