Statsråd 11. februar 2005

I statsråd 11. februar 2005 ble lov nr. 8 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) m.m. sanksjonert.

Lovtidend    11. februar 2005    👤Gudrun W Amble

Les forarbeidene til loven her.

Se statsrådslisten her.