Statsråd 11. juni 2004

I statsråd 11. juni 2004 ble det sanksjonert to lover, lov nr. 35 om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart og lov nr. 36 om endringer i folketrygdloven.

Lovtidend    11. juni 2004    👤Knut Davidsen   

- Lov nr. 35 om endringer i luftfartsloven gjennomfører behovet for presiseringer og klargjøring grunnet endringer i luftfartssektoren. Les forarbeidene her.
- Lov nr. 36 om endringer i folketrygdloven gjennomfører materielle endringer og lovtekniske justeringer med sikte på klargjøring og forenkling. Les forarbeidene her.