Statsråd 12. mars 2004

I statsråd 12. mars 2004 ble det fremmet fire odelstingsproposisjoner, om lov om endringer i straffeloven mv. (forbrytelser i gjeldsforhold), om lov om endringer i foreldelsesloven og finansavtaleloven , om lov om endring i husbankloven , om lov om endringer i lover som følgje av etableringa av Medietilsynet.

Lovtidend    12. mars 2004    👤Knut Davidsen