Statsråd 14. februar 200

I statsråd 14. februar 2003 ble lov om endringer i legemiddelloven og i lov om medisinsk utstyr sanksjonert. Loven, med unntak av legemiddelloven § 2 annet og tredje ledd, trer i kraft 1. mars 2003. Det ble også vedtatt forskrift om rentesatser etter dekningsloven § 6-2 og § 9-7.

Lovtidend    14. februar 2003    👤Knut Davidsen