Statsråd 15. februar 2002

I statsråd 15. februar 2002 ble det vedtatt endring i forskrift av 11. november 1983 nr. 1608 til lov om statens tjenestemenn m.m.

Lovtidend    15. februar 2002    👤Aud Manger