Statsråd 15. november 2002

I statsråd 15. november 2002 ble lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Kommunalansattes Fellesorganisasjon og Servicebedriftenes Landsforening i samband med tariffrevisjonen 2002 sanksjonert. Loven kan du lese her.

Lovtidend    15. november 2002    👤Knut Davidsen