Statsråd 16. januar 2004

I statsråd 16. januar 2004 ble det sanksjonert fem lover, ny lov om svine- og fjørfeproduksjon og endringer i lov om Statens petroleumsfond, Sivilombudsmannsloven, luftfartsloven og opplæringslova. Det ble også fastsatt ikrafttredelse av endring til utlendingsloven og fremmet en odelstingsproposisjon.

Lovtidend    16. januar 2004    👤Knut Davidsen

Lovene som ble sanksjonert er: