Statsråd 17. januar 2003

I statsråd 17. januar 2003 ble lov om endringer i lov om offentlig støtte (nye prosedyrereglar) sanksjonert. Loven trer i kraft 1. februar 2003.
Se statsrådslisten her.

Lovtidend    17. januar 2003    👤Knut Davidsen