Statsråd 18. februar 2005

I statsråd 18. februar 2005 ble lov nr. 9 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Tekniske Entreprenørers Landsforening i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 (Heisoverenskomsten) og lov nr. 10 om endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak og i enkelte andre lover sanksjonert.

Lovtidend    18. februar 2005    👤Knut Davidsen   

 • Lov nr. 9 – Heisoverenskomsten trer i kraft straks. Les forarbeidene til loven her.
 • Lov nr. 10 om endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak og i enkelte andre lover trer i kraft til forskjellige tidspunkter, se under:
  1. Endringene i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret §§ 1, 4, 5, 6, 8, 17, 20 og 23, endringer i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak §§ 3-2, 4-3, 4-4, 6-2, 7-3 første ledd, 10-2 og 10-6 og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett § 1-3 skal tre i kraft 1. juli 2005.
  2. Endringene i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret §§ 15a, 22 og 25 skal tre i kraft 1. januar 2006.
  3. Endringene i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 26, endringer i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 7-3 andre ledd og endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs §§ 79 og 138 skal tre i kraft 1. januar 2007.
   Les forarbeidene til endringsloven her.