Statsråd 18. juni 2004

I statsråd 18. juni 2004 ble det sanksjonert fem lover, endringer i lov om registrering av kjøper i første hånd av råfisk, straffeloven, lov om arbeidstakere i Statens kartverk, endringer i vegtrafikkloven og folketrygdloven. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    21. juni 2004    👤Knut Davidsen