Statsråd 19. april 2002

I statsrå 19. april 2002 ble lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern sanksjonert. I tillegg ble Kongens myndighet etter lov av 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap (partnerskapsloven) § 2 tredje ledd delegert til Barne- og familiedepartementet.

Lovtidend    19. april 2002    👤Knut Davidsen