Statsråd 19. november 2004

I statsråd 19 . november 2004 ble lov nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) sanksjonert. Loven trer i kraft fra den tid Finansdepartementet bestemmer. Loven erstatter bokføringsreglene i regnskapsloven, og gjeninnfører begrepet bokføring. Les forarbeidene her.

Lovtidend    19. november 2004    👤Knut Davidsen