Statsråd 1. februar 2002

I statsråd 1. februar 2002 ble det vedtatt endringer til forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften). Det ble også vedtatt endringer til forskrift 30. juni 2000 nr. 648 om enhetskvoteordning for torsketrålflåten.

Lovtidend    1. februar 2002    👤Knut Davidsen