Statsråd 1. juni 2007

I statsråd 1. juni 2007 ble lov nr. 18 om endringer i utlendingsloven (senking av terskelen for omgjøring av vedtak) sanksjonert.

Lovtidend    1. juni 2007    👤Dag T Hoelseth   

I statsråd 1. juni 2007 ble lov nr. 18 om endringer i utlendingsloven (senking av terskelen for omgjøring av vedtak) sanksjonert.

Endringene innebærer bl.a. at § 38c oppheves, slik at det igjen blir tilstrekkelig for omgjøring av gyldige vedtak til gunst for utlendingen at det foreligger ”sterke menneskelige hensyn”. Forut for endringen ble det stilt krav om ”særlig sterke menneskelige hensyn”. Endringene trer i kraft 1. juni 2007

Les forarbeidene til loven her.

I tillegg ble det bl.a. vedtatt en endring i konsesjonsforskriften.