Statsråd 20. mai 2005

I statsråd 20. mai 2005 ble lov nr. 28 om straff (straffeloven) og lov nr. 29 om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringarsom gjer bruk av barn) sanksjonert.

Lovtidend    20. mai 2005    👤Knut Davidsen   

Lov nr. 28 om straff (straffeloven) avløser den gamle straffeloven fra 1902, foreløpig bare den første delen, i den gamle loven kalt ”Almindelige bestemmelser”. Den nye loven inneholder bestemmelser som gjelder hvilke generelle vilkår som må være oppfylt for å kunne straffe og hvilke reaksjoner (hva slags straff) som kan ilegges den skyldige. Forslag til den nye straffelovs spesielle del, dvs hva som er straffbart, vil fremmes som egen proposisjon senere. Les forarbeidene til loven her.

Lov nr. 29 om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn) endrer straffelovens § 204 som omhandler straffbare forhold knyttet til pornografi, men gir og ny § 204a, som er et eget straffebud om kjønnslige skildringer som gjør bruk av barn. Paragrafen er gitt for å vise at skildringene når det gjelder barn er et fortsatt overgrep, og at de kan gjennom spredning legge grunnlaget for nye overgrep. Endringene trer i kraft straks. Les forarbeidene til loven her.