Statsråd 20.juni 2003

I statsråd 20. juni 2003 ble det sanksjonert 17 lover. Ny hvitvaskingslov, lov om retting av feil i lovverket , ny fagskoleutdanningslov og endringer i bl.a. barneloven, finansieringsvirksomhetsloven m.m., verdipapirfondloven, sentralbankloven, valgloven, lov om arbeidstiden på skip, lov om Statens Bankinvesteringsfond, sjødyktighetsloven, vegtrafikkloven, postloven, luftfartsloven og folketrygdloven. Les lovene her.

Lovtidend    20. juni 2003    👤Knut Davidsen