Statsråd 21. juni 2002

I statsråd 21. juni ble det sanksjonert mange lover, bl.a. ny forbrukerkjøpslov, ny yrkestransportlov, lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd og 21 lover til. Se listen over lover her.

Lovtidend    21. juni 2002    👤Knut Davidsen