Statsråd 23. januar 2004

I statsråd 23. januar 2004 ble det fastsatt ikrafttredelse av endringer i patentloven og planteforedlerloven og fastsatt endringer i patentforskriften. Det ble også fremmet en odelstingsproposisjon om endring i straffeloven.

Lovtidend    23. januar 2004    👤Knut Davidsen   

Lov 19. desember 2003 nr. 127 om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.) og forskrift om endringer i patentforskriften av 20. desember 1996 nr. 1162 (gjennomføring av EUs patentdirektiv mv.) trer i kraft 1. februar 2004.

Odelstingsproposisjonen som fremmes er om lov om endring i straffelova (avgrensa rett til offentleg framsyning av grove valdsskildringar utanfor næring).