Statsråd 24. januar 2003

I statsråd 24. januar 2003 ble lov om endring i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) sanksjonert. Loven trer i kraft 1. februar 2003. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    24. januar 2003    👤Knut Davidsen