Statsråd 24. juni 2005

I statsråd 24. juni 2005 ble det fastsatt endringer til forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste. Endringene trådte i kraft straks. Les høringsbrevet om endringen her.

Lovtidend    24. juni 2005    👤Knut Davidsen