Statsråd 26. november 2004

I statsråd 26. november 2004 ble lov nr. 74 om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar sanksjonert. Loven trer i kraft 1. desember 2004. Les forarbeidene til loven her.

Lovtidend    26. november 2004    👤Dag T Hoelseth