Statsråd 27. juni 2003

I statsråd 27. juni 2003 ble Stortingets vedtak av 26. mai 2003 om endringer i Grunnloven § 50, § 53, § 57, § 58, § 59, § 61, § 62 og § 63 (valgordningen) kunngjort. I tillegg ble 14 lover sanksjonert.

Lovtidend    27. juni 2003    👤Dag T Hoelseth   

Følgende lover ble sanksjonert: Ny lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone, ny lov om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe og ny lov om alternativ behandling av sykdom mv., samt endringer i konkurranseloven, folketrygdloven, petroleumsskatteloven, skatte- og avgiftslovgivningen mv., lov om tilsyn med næringsmidler mv., forvaltningsloven, lov om forsøk i offentlig forvaltning, petroleumsloven, opplæringsloven og universitetsloven og opphevelse av fjerningstilskuddsloven. Les lovene her.