Statsråd 27. september 2002

I statsråd 27. september 2002 ble det sanksjonert 2 lover, lov nr. 69 om endringer i folketrygdloven og lov nr. 70 om endringer i lov om fri rettshjelp. Endringen i folketrygdloven trer i kraft straks med virkning fra og med 1. juli 2002. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    27. september 2002    👤Gudrun W Amble