Statsråd 28. april 2006

I statsråd 28. april 2006 ble lov nr. 11 om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) sanksjonert. Loven trer i kraft straks. Det ble også fastsatt forskrift om særlige tiltak mot Usbekistan.

Lovtidend    28. april 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for endringene i Schengenloven er at EUs Råd 29. april 2004 vedtok forordning (EF) nr. 871/2004 og 24. februar 2005 beslutning 2005/211/JIS (justis- og innenrikssaker) om innføring av visse nye funksjoner i Schengen informasjonssystem. Endringene gjennomføres i norsk rett gjennom tilsvarende endringer i lovens §§ 6, 8, 11, 12 og 20.

  • § 6 er endret ved at det åpnes adgang til å registrere at en person som er etterlyst internasjonalt siktet for en forbrytelse, har rømt fra frihetsberøvelse. Videre blir listen over de gjenstander som kan registreres fordi de er meldt stjålet eller på annen måte er bortkommet i forbindelse med en forbrytelse utvidet.
  • § 8 er endret som § 6, men da for observasjon og målrettet kontroll av de samme gjenstandene.
  • § 11 er endret ved å gi nærmere regler om behandling av supplerende opplysninger som ikke registreres i SIS-systemet, men som det er nødvendig å utveksle for å kunne fullføre et rettslig samarbeid mellom to eller flere Schengen-land om utlevering av en lovbryter eller tilbakeføring av en gjenstand.
  • I § 12 blir det tilføyd at også påtalemyndigheten skal kunne få direkte tilgang til SIS og at utlendingsmyndigheter med ansvar for håndtering av utlendingslovgivningen skal få anledning til å søke etter opplysninger om stjålne eller forsvunne blankodokumenter eller legitimasjonsdokumenter.
  • I § 20 blir regler om sletting av supplerende opplysninger tilføyd, og disse reglene blir etter endringen også mer enhetlige.

Les forarbeidene til loven her.