Statsråd 28. februar 2003

I statsråd 28. februar 2003 sanksjonerte Kongen lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (overtidsarbeid, stillingsvern for toppledere) og lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. og i enkelte andre lover. Statsrådslisten kan du lese her.

Lovtidend    28. februar 2003    👤Dag T Hoelseth